മരണത്തിന്റെ സ്വരം

വി.പി.ശ്രീനിവാസന്‍ 

അകലെ ജനാലയ്ക്കുമപ്പുറം 
വിശാലമായ താഴ്വര ഞാന്‍ കാണുന്നു 
അവിടെ പൂ ക്കളും അരുവിയും  പൂമ്പാറ്റകളും 
കവിതയൊരുക്കുന്നത്  കാണുന്നു 
പക്ഷെ; നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം തങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന 
എന്റെ  വീടിനെക്കുറിച്ച് ഞാനോര്‍ക്കുന്നില്ല 
അവിടെ നിശ്ശബ്ദമായ ആ സ്വരം ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല