സ്വപ്നം

ഷീജ അന്‍സാരി 

ഇളം മഴയില്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ 
കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍ 
നീ തന്ന ചെറുപുഞ്ചിരി 
ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ സ്വപ്നമായും 
ഉണരുമ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മകളായും 
ഹൃദയത്തിന്‍  കോവിലില്‍  പ്രതിഷ്ഠിച്ചു 
നൊമ്പരം നിറഞ്ഞ മനസ്സില്‍ 
സുഖമുള്ളോരോര്‍മ്മയായി 
നാം  ആദ്യം കണ്ട ആ സുന്ദരനിമിഷം 
എന്നും എന്‍ കരളിലൊരു 
കുളിരായ്  വരുമോ 
എന്‍ സ്വപ്ന റാണി  നീ...
മൊഞ്ചുള്ള നിന്‍ പൂമുഖം 
വീണ്ടും കാണാന്‍ ഒരു 
വേഴാമ്പല്‍ പക്ഷിയായ്
 കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ ........